top of page
Տարի 10 2021 Տեղեկատվական ներկայացում

10 -րդ տարին լրանում է 5 -րդ փուլի կրթության վերջին տարին: Սա անցումային շատ կարևոր տարի է, երբ ուսանողները համախմբում են իրենց ուսումը և ձգտում են հասնել իրենց ներուժին:


Հետևյալ շնորհանդեսները պատրաստվել են ՝ մեր 10 -րդ տարվա ծնողներին/խնամակալներին և ուսանողներին տալու անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 10 -րդ տարվա դասընթացի գնահատման ընթացակարգերի վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ծնողները և աշակերտները դիտեն այս շնորհանդեսները, քանի որ այն նախանշում է 10 -րդ տարվա ուսանողի պարտականությունները իրենց ուսումնառության առումով:

Տարի 10 2021

Գնահատման ձեռնարկ

Year 10 2022 Information Presentation

Year 10 2022 Information Presentation

Year 10 2022 Information Presentation
Search video...
Principal's Address - Year 10 2022 Information Presentation

Principal's Address - Year 10 2022 Information Presentation

13:04
Play Video
Communication Information - Year 10 2022 Information Presentation

Communication Information - Year 10 2022 Information Presentation

04:13
Play Video
RoSA Grades Information - Year 10 2022 Information Presentation

RoSA Grades Information - Year 10 2022 Information Presentation

04:21
Play Video
Minimum Standards - Year 10 2022 Information Presentation

Minimum Standards - Year 10 2022 Information Presentation

05:06
Play Video
Year Coordinator's Address - Year 10 2022 Information Presentation

Year Coordinator's Address - Year 10 2022 Information Presentation

02:01
Play Video

Important links from the presentations:

bottom of page